Elektron

 • Smart Multimeter Plastic Case (overmold)

  Akylly multimetrli plastik gap (artykmaç)

  Handumşak el duýgusy, gowy izolýasiýa we NEC we NFPA howpsuzlyk standartlaryna laýyk gelýär.
 • Large-capacity outdoor power bank shell

  Uly göwrümli açyk elektrik bankynyň gabygy

  Açyk uly kuwwatly güýç banky, täsir etmäge we düşmäge çydamly. UL217 we ULC531 spesifikasiýalaryna gabat gelýär. Şahadatnamalar: FCC, IC, UL217, ULC531, CSFM
 • Quickly purify car air purifier shell

  Awtoulagyň howa arassalaýjy gabygyny çalt arassalaň

  Tozany, poleni, öý haýwanlaryny, galyndy sporalaryny we tozan bölejiklerini netijeli süzüp bilýär.Allergen, tüsse bölejikleri we üýtgäp durýan organiki birleşmeler (VOC) we ş.m. ulanylyp bilner, awtoulagdaky hapa howany aýyryp, COVID -19 wirusyň ýaýramagyny azaltmak üçin awtoulagdaky howany arassalap biler.Howa has täze.
 • Three in One Smoke sensor

  Bir tüsse datçiginde üç

  CE we NF ülňülerini ýerine ýetiriň, diňe sizi we ýakynlaryňyzy goraman, eýsem islendik otag üçin ajaýyp we ajaýyp jikme-jiklikleri hem özünde jemleýär.Takyk dizaýn edilen enjam, göz öňüne getirişiňizden has köp zat hödürleýär.
  Tüsse datçigi wifi, Tüsse datçigi, Tüsse detektory bluetooth, Temperatura datçigi, Ses duýduryşy, Lightagtylyk görkezijisi
 • ABS V0 Plastic Split Hood

  ABS V0 Plastiki bölek kapot

  Bir tarapdan sanjym we zyňylmak , Ejeksiýa plastinkasy gidrawliki silindr bilen dolandyrylýar,
 • PP Copo plastic Molette pied F2

  PP Copo plastmassa Molette F2

  Çukur we gidrawliki jak bilen awtomatiki usulda burawlamak, bürünç gollanma gyrymsylygy, ýokary tizlikli önümçilik wagtynda galybyň uzak durnuklylygyny üpjün etmek we galybyň ömrüni üpjün etmek üçin gowy sowatmak, Taýwan TWSNS we beýleki ýokary hilli gidrawliki silindrler, howa silindrleri, ygtybarly hil, uzak ömri, nebit we howa syzmagy ýok.
 • Lubricated and Wear-Resistan Printer Parts

  Ricaglanan we geýilýän “Resistan” printer bölekleri

  Ricaglanan we geýmäge çydamly birleşmeler, sürtülme pes koeffisiýentini we könelişme garşylyk häsiýetini gowulandyryp, öz-özüni çalýan materiallar hökmünde ýörite düzüldi.LubriOne birleşmeleri sürtülmäni, sesi, titremäni, ýylylygyň gurulmagyny we önümiň çydamlylygyny ýokarlandyrmak üçin görkezildi.