Önümçilik

Esasan awtoulag, lukmançylyk enjamlary, öý enjamlary, kosmetika, elektronika we meginal ýaly plastik galyplary ýasaýarys, meselem, refregator miweli gap-gaçlar, kondisioner gabyklary, printer esbaplary, kofe küýzeleri, mikro tolkunlar, janköýerler, jübi telefonlary, kosmetika gaplaýyş gutulary, awtoulag dwigateli esbaplary, mehaniki hyzmat enjamlary we ş.m.Aýratynam gyzgyn işleýän, “Iki ok”, galyndy, silikon galyplary, inçe diwar önümleri öndürmekde ýöriteleşdik, plastmassanyň sanjym galyplaryna we beýleki talap edilýän takyk gurallar önümçiligine kömek etdik.Iň uly galyndy ýöriş ululygy 2MX2.5M ýetip biler.

Galyndy gurluşynyň we mehanizminiň köp görnüşine baý tejribe toplap, Bolok galyp, netijeli, täsirli we takyk işleýän, şol bir wagtyň özünde müşderiniň çykdajylaryny mümkin boldugyça az saklaýan dürli görnüşli galyplary we bölekleri gurup bilýär.Iň az material galyndylary, galyndylary azaltmak ýa-da ýok etmek, pes hyzmat etmek we uzak galyndy ömri gowy gurlan galyndyda standartdyr.