Hil barlagy

Kompaniýamyz hil gözegçiligine uly ähmiýet berýär we "erbet önümleri almazlyk, erbet önümleri öndürmezlik, erbet önümleri çykarmazlyk" ýörelgesini alýar. Bu maksat bilen zawody ýokary hilli barlag enjamlary we gurallary bilen enjamlaşdyrylandyr we berk taýýarlyk, baha beriş we hil gözegçiliginiň saýlaýjysy, ýokary hilli barlag toparyny döretdi.Zawod önümiň ösüşinden başlap, ähli önümçilige öz-özüni barlamak, ýerinde gözden geçirmek, taýýar önümleri soňky gözden geçirmek we gowşuryş üçin gaýtadan gözden geçirmek ýaly önümiň hiline berk gözegçilik edýär.

lt ISO9001: 2000 şahadatnamasyndan geçdi, umumy hil gözegçiligini (TQC) amala aşyrdy, ähli önümçilik enjamlaryny, impotansyz önümçilik amallaryny we esasy hil gözegçilik stansiýalaryny hemmetaraplaýyn yzarlamak we gözden geçirmek, ýokary üpjün etmegi doly kepillendirmek üçin öndürijilik, öňdebaryjy, ygtybarly, owadan we müşderiler üçin ýokary hilli önümler.QC bölüminde QE, IQC, IPQC, OQC we QA we ş.m. ýaly dürli QC işgärleri bar, gözleg we giriş nukdaýnazaryndan ISO9001: 2000 ulgamyna berk laýyk gelýär we dürli gözleg bar. önümiň hiline berk gözegçilik etmek üçin damja synagy, daşky gurşaw synag şkafy, aşgazana garşylyk synagy şkafy, sol indeks guraly, adaty ýagtylyk çeşmesi gutusy, galam gatylygy barlaýjy, 2D metr, 3D metr we ş.m.

Hil taýdan dolandyrmak işgärlerimiziň ýeterlik bilim derejesi bar we baý tejribesi bar. Hil dolandyryşyna gatnaşýan işgärlere hil inersenerleri, hil tehnikleri we inspektorlar girýär.Hilini üpjün etmek üçin her bir iş üçin gaýrat etmeýäris:

1. Galyp dizaýnyna gözegçilik.

2. Galyndy polat gatylygy we hil barlagy.

3. Galyndy elektrodlary barlamak.

4. Galyp boşlugy we ýadro ölçeg barlagy.

5. Galyndydan öňki galyndy.

6. Galyndy synag hasabaty we nusgalary barlamak.

7. Iberilmezden ozal soňky gözleg.

8. Önüm paketini gözden geçirmek.

DSC_0481